Tegemoetkoming energiekosten MKB

In 2023 konden ondernemers aanspraak maken op de compensatieregeling voor het energie-intensieve MKB vanwege de gestegen energiekosten: de tegemoetkoming energiekosten MKB. Kortweg: TEK. Deze compensatie kon oplopen tot € 160.000,-. Wanneer u als bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldeed, had u recht op compensatie. Welke voorwaarden dit waren en hoe u het bedrag van de compensatie berekent, leest u op deze pagina.     

Criteria voor tegemoetkoming energiekosten MKB

Energie-intensieve MKB’ers zoals tuincentra, sauna’s en bakkerijen konden bij de overheid energiecompensatie aanvragen. Om in aanmerking te komen, diende u als bedrijf aan twee voorwaarden te voldoen:

Voldoen aan de MKB-definitie

Voldoen aan de criteria voor energie-intensief

De intensiteitstoets werd toegepast om na te gaan of een bedrijf energie-intensief was. Wat alle criteria inhielden, bespreken we hieronder verder. 

Energie

Vergelijk de scherpste zakelijke energietarieven

Bekijk vrijblijvend de actietarieven van alle zakelijke energieleveranciers. De tarieven van het prijsplafond zijn meegenomen in de vergelijking, dus u ziet altijd de meest actuele prijs. Ziet u een aantrekkelijk aanbod? U kunt deze direct en kosteloos aanvragen. 

Even geduld alstublieft...

1. Wanneer u MKB bent

2. Criteria energie-intensief

3. De intensiteitstoets

4. Voorbeeldberekening

Het aantal werknemers en de jaarlijkse omzet van een bedrijf bepalen of een bedrijf gezien wordt als MKB. De voorwaarden: 

Niet meer dan 250 werknemers in dienst (exclusief uitzendkrachten)

Een jaarlijkse omzet van minder dan € 50 miljoen

Een bedrijf is energie-intensief als de jaarlijkse energiekosten zeven procent van de jaaromzet uitmaken.  

De energiekosten komen overeen met zeven procent van de jaaromzet

In de volgende stap bespreken we de intensiteitstoets die nodig is voor het uitrekenen van deze voorwaarde. 

Met de intensiteitstoets wordt uitgerekend hoeveel procent van de jaaromzet bestaat uit energiekosten. Het basisprincipe is als volgt: 

het jaarverbruik van een bedrijf wordt vermenigvuldigd met specifieke  energietarieven die zijn vastgesteld door de overheid. Vervolgens wordt de uitkomst verrekend met de jaaromzet. 

Voordat we dieper ingaan op de toets, zijn er bepaalde zaken belangrijk om te weten:

 1. De overheid werkt met een standaard jaarlijks energieverbruik per MKB’er. De netbeheerder, bij wie deze data bekend is, geeft dit verbruik aan de overheid door 
 2.  Wekt je als bedrijf zelf elektriciteit op en lever je dit terug op het energienet, dan wordt die teruglevering eerst in mindering gebracht op het standaard jaarverbruik
 3. Voor het berekenen van de energiekosten stelde de overheid modelprijzen vast. 
  Modelprijs elektriciteit: € 0,59 per kWh
  Modelprijs gas: € 2,41 per m3 

De berekening

Vermenigvuldig het standaard jaarverbruik met de modelprijzen

Deel de energiekosten met de jaaromzet en vermenigvuldig dit met 100%

De uitkomst moest minimaal 7% zijn om compensatie te ontvangen

De situatie van de voorbeeld MKB’er:

Het standaard jaarverbruik elektriciteit is 35.000 kWh
Het standaard jaarverbruik gas is 10.000 m3
De jaaromzet over 2022 was € 800.000,- 

De berekening:

55.000 X € 0,59 = € 32.450,-
10.000 X € 2,41 = € 24.100,-
Totale energiekosten: € 56.550,-
€ 56.550,- / € 800.000,- = 7,1 %

Uw compensatie vanuit de TEK-regeling

Hoeveel uw bedrijf aan compensatie voor de gestegen energiekosten kon ontvangen, kunt u nu zelf uitrekenen. Hieronder lichten wij de berekening toe.

Compensatie elektriciteit

 • Uw bedrijf verbruikt jaarlijks 55.000 kWh elektriciteit
 • Uw tarief is gestegen naar € 0,81 per kWh
 • Uw stroomtarief lag € 0,39 boven de drempelprijs (€ 0,81 – € 0,42)
 • U had recht op compensatie over een periode van veertien maanden, dus in totaal kwam 64.167 kWh in aanmerking voor compensatie
  (55.000 kWh X 14 maanden)/12 maanden = 64.167 kWh
 • De € 0,39 vermenigvuldigt u met de 64.167 kWh = € 25.025,-
 • Van deze € 25.025 kwam 50 procent in aanmerking voor compensatie, in totaal had u daarom recht op 12.512,50 euro compensatie
 • In eerste instantie ontving u een voorschot op de compensatie. Dit bedrag was 35 procent van de werkelijk te ontvangen compensatie. In bovenstaand voorbeeld is het voorschot daarom 4.379 euro (12.512,50 euro*35%).

Compensatie gas

 • Uw bedrijf verbruikt jaarlijks 10.000 m3 gas
 • Uw tarief is gestegen naar € 2,51 per m3
 • Uw gastarief lag € 1,32 boven de drempelprijs (€ 2,51 – € 1,19)
 • U had recht op compensatie over een periode van veertien maanden, dus in totaal kwam 11.667 m3 in aanmerking voor compensatie
  (10.000 m3 X 14 maanden)/12 maanden = 11.667 m3
 • De € 1,32 vermenigvuldigt u met de 11.667 m3 = € 15.400,-
 • Van deze € 15.400 kwam 50 procent in aanmerking voor compensatie, in totaal had u daarom recht op 7.700 euro compensatie
 • In eerste instantie ontving u een voorschot op de compensatie. Dit bedrag was 35 procent van de werkelijk te ontvangen compensatie. In bovenstaand voorbeeld is het voorschot daarom 
  € 2.695,- (€ 7.700,-*35%).

"Ontving uw bedrijf ook compensatie via het prijsplafond energie? Breng dan het energieverbruik dat onder het prijsplafond valt in mindering op het jaarverbruik voor de compensatie van het energie-intensieve MKB."

Sluiting aanvraag TEK: 2 oktober 2023

Vanaf 21 maart tot en met 2 oktober 2023 kon u de MKB energie-compensatie aanvragen. Aangezien de compensatie gold voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023, kon u deze met terugwerkende kracht aanvragen. 

 • De tegemoetkoming energiekosten vroeg u aan via de website van de overheid
 • Heeft u vragen over de regeling voor uw specifieke situatie? De overheid stelt hiervoor een TEK-telefoonnummer beschikbaar: 088 042 44 60 
Zakelijke energie

Veelgestelde vragen over het prijsplafond energie

Het prijsplafond was ook voor bedrijven. Bedrijven met een kleinverbruik elektriciteitsmeter (die kleiner is dan of gelijk aan 3 x 80 Ampère) kregen over de eerste 2900 kWh en 1200 m3 compensatie via het prijsplafond. Deze werd automatisch verrekend via de zakelijke energieleverancier. 

Ook ondernemers hebben € 190,- energietoeslag over de maanden november en december 2022 gekregen. Als voorwaarde werd gesteld dat u als bedrijf een kleinverbruik elektriciteitsmeter had (kleiner of gelijk aan 3 x 80 Ampère). De toeslag werd via de energieleverancier automatisch verrekend met uw energiekosten of op uw rekening gestort. U hoefde hier niets voor te doen.